Certyfikaty

Produkowane Środki Ochrony Indywidualnej posiadają aktualne certyfikaty CE oraz spełniają następujące normy i wymagania:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 9 marca 2016 r. 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej
PN-EN 61331-1:2015-02
PN-EN 61331-3:2015-02 (EN 61331-3:2014)

CE3 CE2 ce633